Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

 Problematyka z obszaru Elektrotechniki i Energetyki ma wprawdzie już długą tradycje, to jednak rozwój technologii materiałowych (energoelektronika) i idący za nią gwałtowny rozwój informatyki i metod obliczeniowych (software i hardware) wymusza nie tylko nowe spojrzenie na "stare" problemy, ale też stwarza nowe możliwości w zakresie diagnostyki, automatyki i sterowania coraz to bardziej złożonych układów elektroenergetycznych i elektromechanicznych.  

        Już od samego powstania w 1945 roku Politechniki Krakowskiej (Wydziałów Politechnicznych AGH) na ówczesnym Wydziale Komunikacji, została utworzona Katedra Elektrotechniki Ogólnej. Prowadziła ona zajęcia dydaktyczne głównie na Wydziale Komunikacji a od 1951 roku na Wydziale Mechanicznym. W roku 1974 został utworzony Instytut Elektrotechniki i Elektroniki również w strukturze Wydziału Mechanicznego. Następnie, 1975 roku, z części Wydziału Mechanicznego został utworzony Wydział Transportu, w skład którego wszedł rzeczony Instytut Elektrotechniki i Elektroniki. W roku 1988 Wydział Transportu został przekształcony w Wydział Inżynierii Transportowej i Elektrycznej, kolejno w 1991 w Wydział Inżynierii Elektrycznej. Ostatecznie w 1997 roku, decyzją Senatu PK wydział przyjął nazwę Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej.

        prof. Jagiello Adam fot. arch WIEiK PK Problematyka z obszaru Elektrotechniki i Energetyki ma wprawdzie już długą tradycje, to jednak rozwój technologii materiałowych (energoelektronika) i idący za nią gwałtowny rozwój informatyki i metod obliczeniowych (software i hardware) wymusza nie tylko nowe spojrzenie na "stare" problemy, ale też stwarza nowe możliwości w zakresie diagnostyki, automatyki i sterowania coraz to bardziej złożonych układów elektroenergetycznych i elektromechanicznych. Z tych to powodów programy nauczania na kierunkach Elektrotechnika i Energetyka "nasycane" są przedmiotami informatycznymi. W zakresie omawianego tu obszaru, pracownicy Wydziału mają znaczące osiągnięcia naukowe oraz wiele opatentowanych rozwiązań.  

 (Dziekan Wydziału, prof. dr hab.inż Adam Jagiełło) 

        Wydział dysponuje świetnie przygotowaną kadrą naukowo - badawczą i dydaktyczną oraz stale unowocześnianą bazą laboratoryjną. Wzbogacana baza laboratoryjno-badawczą przenoszona jest ona na poziom dydaktyki i kształcenia studentów, zapewniając w ten sposób ich aktualną wiedzę i szerokie kompetencje. Wydział współpracuje z wieloma renomowanymi ośrodkami naukowymi  i przemysłowymi tak z Polski jak i Europy. Warto w tym miejscu wymienić kilka z nich, a to:   Comarch, Mitsubishi Electric, Elsta, Pesa Bydgoszcz, Dniepropietrowski Narodowy Uniwersytet Transportu Kolejowego. Ostatnio została nawiązana współpraca z Politechniką w Cluj Napoca w Rumunii. Aby poszerzyć ofertę edukacyjną Wydział współpracuje też z Wydziałem Mechanicznym PK.

www.wieik.pk.edu.pl

 

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2019
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος