Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Zastosowanie systemów informacyjnych w rolnictwie precyzyjnymprof. dr hab. inż. Maria Walczyk - Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Tadeusz Juliszewski - Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów ProdukcyjnychTemat badań Katedry Instytut Eksploatacji Maszyn, Ergonomii i Procesów Produkcyjnych: Rolnictwo precyzyjne (precision farming);

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady - Katedra Uprawy Roli i Nawożenia Roślin OgrodniczychTemat badań Katedry Uprawy Roli i Nawożenia Roślin Ogrodniczych: diagnozowanie potrzeb nawozowych roślin ogrodniczych,

Czytaj więcej...

dr hab. Adela Adamus , prof. UR - Katedra Genetyki, Hodowli i NasiennictwaTemat badań Katedry Genetyki, Hodowli i Nasiennictwa: Zastosowanie metod biotechnologicznych w hodowli roślin warzywnych;

Czytaj więcej...

dr hab. Eugeniusz Zawisza - Katedra Inżynierii Wodnej i GeotechnikiTemat badań Katedry Inżynierii Wodnej i Geotechniki: Inżynieria Wodna: Pomiary rumowiska wleczonego i unoszonego w rzekach i potokachgórskich, modelowanie matematyczne rumowiska unoszonego i wleczonego, erozja denna;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki WodnejTemat badań Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej: Badania wielkości zużycia wody w osiedlach wiejskich w terenach górskich i podgórskich dla uściślenia normatywów stosowanych w obliczeniach zapotrzebowania na wodę;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. lek. wet.  Jerzy Niedziółka - Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, Temat badań zespołu badawczego Biologii Lęgów Ptaków ( Avian hatching biology): Doskonalenie technologii sztucznych lęgów różnych gatunków i ras ptaków;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. lek. wet.  Jerzy Niedziółka - Katedra Hodowli Drobiu, Zwierząt Futerkowych i Zoohigieny, Temat badań zespołu badawczego Biologii Lęgów Ptaków ( Avian hatching biology): Doskonalenie technologii sztucznych lęgów różnych gatunków i ras ptaków;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż.  Krystyna Koziec- Katedra Fizjologii i Endokrynologii ZwierzątTemat badań Katedry Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt: Współdziałanie układu opioidowego, glikokortykoidowego i katecholaminowego w czasie sytuacji stresowych; Opioidy  w analgezji.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski Katedra Ekologii LasuTemat badań Katedry Ekologii Lasu: Badania leśno-ekologiczne; Monitoring ekologiczny żywotności drzew i skażeń polutantami siedlisk lasów Karpat i Sudetów;

Czytaj więcej...

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski- Katedra Fitopatologii LeśnejTemat badań Katedry Fitopatologii Leśnej: Wykorzystanie nowoczesnej taksonomii grzybów i rozpoznania naukowegouwarunkowań procesów chorobowych do wypracowania metod ochrony roślin przed chorobami;

Czytaj więcej...

dr hab.inż. Andrzej Lepiarczyk - Katedra Agrotechniki i Ekologii RolniczejTemat badań Katedry Agrotechniki i Ekologii Rolniczej:  Płodozmiany specjalistyczne, zwłaszcza zbożowe; Zmiany florystyczne na polach uprawnych i odłogach Polski południowej; Rolnictwo ekologiczne; Gospodarstwa agroturystyczne.

Czytaj więcej...

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος