Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo

Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann
Obszar działalności naukowej: 
Hematologia, koagulologia, transplantologia. M. in. prowadzone są badania molekularne w nowotworach mieloproliferacyjnych, co wykorzystywane jest w wytyczaniu standardów w terapii celowanej tych schorzeń. Zespół zajmuje się też badaniami chimeryzmu poprzeszczepowego.


Najważniejsze osiągnięcia: 
Wdrożono do praktyki klinicznej transplantacje komórek prekursorowych układu krwiotwórczego (autologiczne i allogeniczne), zastosowano limfocyty T regulatorowe w leczeniu choroby przeszczep przeciw gospodarzowi.
Oferta usługowo-badawcza:
Jednostka uczestniczy w badaniach klinicznych II i III fazy zmierzających do optymalizacji terapii schorzeń hematologicznych.

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2019
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος