Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Katedra i Klinika Onkologii i Radioterapii GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. n. med. Jacek Jassem
Obszar działalności naukowej: 
Prowadząc leczenie chorych na nowotwory złośliwe przy użyciu promieniowania jonizującego oraz leków przeciwnowotworowych, zespół tworzy nowoczesną jednostkę badawczą, której głównym kierunkiem działalności są tzw. badania translacyjne, łączące zagadnienia biologii molekularnej i kliniki wybranych nowotworów. Działalność naukowa realizowana jest m.in. we współpracy z wieloma międzynarodowymi organizacjami, np. European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC), Central European Cooperative Oncology Group (CECOG), Hoosier Oncology Group (HOG) i International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Najważniejsze osiągnięcia:
Przykładem oryginalnych osiągnięć o dużym znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym jest wykazanie w raku płuca klinicznego znaczenia zaburzeń genu P53, obecności mutacji genów P53 i K-ras w wolnych od guza marginesach resekcji oraz rokowniczego znaczenia liczby kopii genu IGFR. Opracowano kilka oryginalnych biomarkerów nowotworowych (sygnatury rokownicze oparte na technikach molekularnych) u chorych na raka płuca. W międzynarodowej grupie badaczy opracowano także biomarker pozwalający przewidzieć wrażliwość raka piersi na antracykliny (sygnatura związana z molekularnymi cechami podścieliska nowotworu).

Oferta usługowo-badawcza:
Klinika posiada własne Centrum Badań Klinicznych. Oferta usługowo-badawcza jednostki obejmuje szeroki zakres badań nowych substancji przeciwnowotworowych i technik radioterapii. Specjalnością jednostki jest opracowywanie i walidacja molekularnych testów rokowniczych i predykcyjnych, z realną możliwością ich późniejszego wdrożenia do praktyki klinicznej


Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2019
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος