Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej GUMedu
Kierownik: Dr hab. Wojciech Kamysz, prof. nzw.
Obszar działalności naukowej: 
Problematyka naukowa Katedry koncentruje się przede wszystkim wokół poszukiwania związków aktywnych biologicznie, głównie peptydów przeciwdrobnoustrojowych. Zespół uczestniczy w projektowaniu nowych antybiotyków peptydowych, samodzielnie je syntezuje oraz bada z udziałem mikroorganizmów. Związki są poddawane testom pod kątem ich potencjalnego zastosowania w leczeniu posocznicy, prewencji zakażeń szpitalnych oraz wykorzystaniu w leczeniu atopowego zapalenia skóry.
W ramach współpracy dotyczącej chemii bionieorganicznej badana jest również rola pierwiastków nieorganicznych w układach biologicznych zawierających ligandy peptydowe.
Ważnym obszarem działalności Katedry jest także poszukiwanie proekologicznych metod syntezy oraz oczyszczania substancji z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC). Większość syntez oraz etapów postsyntetycznych wykonywana jest z wykorzystaniem innowacyjnych metod pozwalających na zwiększenie wydajności, ograniczenie kosztów oraz szkodliwego wpływu na środowisko. W Katedrze obecnie prowadzone są badania dotyczące wykorzystania peptydów w gumie do żucia, jako postaci leku dla pacjentów z kserostomią.

Najważniejsze osiągnięcia:
Na przełomie ostatnich lat udało się opracować szereg nowych substancji peptydowych, które w przyszłości mogą zastąpić konwencjonalne antybiotyki.

Oferta usługowo-badawcza:
Zespół dysponuje nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, a do urządzeń unikatowych w skali kraju należy w pełni automatyczny mikrofalowy syntezator peptydów. Urządzenia analityczne umożliwiają oznaczenia właściwości fizyko-chemicznych badanych związków chemicznych, analizę czystości i zawartości substancji aktywnych.
Katedra posiada w ofercie możliwość wykonywania syntez peptydów i lipopeptydów w skali laboratoryjnej oraz półprzemysłowej.

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος