Warsaw Business Guide - logo
Nauka i Biznes - logo
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych GUMedu
Kierownik: Prof. dr hab. med. Bolesław Rutkowski
Obszar działalności naukowej:
Badania nad epidemiologią przewlekłej choroby nerek i zaburzeniami gospodarki węglowodanowej i lipidowej w przewlekłej chorobie nerek, doskonalenie metod farmakologicznej nefroprotekcji, a także optymalizacja leczenia nerkozastępczego; obserwacje hematologicznego i pozahematologicznego działania czynników stymulujących erytropoezę, badania nad patogenezą toksemii mocznicowej. Najważniejsze osiągnięcia:
Zespół przeprowadził jedyne w Polsce i w Europie Środkowej populacyjne badania epidemiologiczne, które wskazują że podobnie jak w innych krajach na świecie, co 10 Polak cierpi na przewlekłą chorobę nerek. Zaobserwowano, że hipertrigliceridemia obserwowana u pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek zależy nie tylko od zahamowania lipolizy, ale również od wzmożonej lipogenezy. Wykryto i opisano nową grupę toksyn mocznicowych. Opracowano i wprowadzeno w życie unowocześnione standardy w zakresie hemodializy , dializy otrzewnowej oraz wyprzedzającego przeszczepienia nerek. Corocznie zespół przygotowuje i publikuje „Raport o stanie leczenia nerkozastępczego w Polsce”. Udowodniono, że podwójna blokada układu renina-angiotensyna-aldosteron daje lepsze wyniki nefroprotekcji u pacjentów z białkomoczem, a czynniki stymulujące erytopoezę posiadają również wpływ na układ immunologiczny.

Oferta usługowo-badawcza:
Prowadzenie badań klinicznych, a także badań wdrożeniowych w zakresie terapii chorób nerek.

Welcome to the leading company delivering services that combine quality, reliability and compliance!

Znajdź nas na:

Kontakt

Newsletter

Get latest updates and offers.
Poland Business Guide 2020
ontwerp en implementering: α CMa Σείριος